כשרפואה פוגשת יופי

תנאי שימוש באתר

גולש/ת יקר/ה!
ברוכים הבאים לאתר מרפאת ד”ר אייל פרץ, אתר המרפאה של ד”ר פרץ (להלן “המרפאה“). אנו מודים לכם על העניין שגיליתם בשירותים שלנו ועל ביקורכם באתר https://drperetz.co.il (להלן “האתר“).
** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. 

הסכמה לתנאי השימוש ושימושכם באתר

השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש (להלן “תנאי השימוש“) ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלו אנא הימנעו משימוש באתר או פנו אלינו כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות.
האתר מספק מידע (להלן ה-“תוכן“). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידכם בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתכם ובאחריותכם בלבד. הנכם רשאים להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

שימושים אסורים באתר

אינכם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושכם באתר ובתוכנו:
1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש באתר או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
3. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
4. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;
אי עמידה במגבלות אלו עלולה לחשוף אתכם לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר ואחריות המרפאה

מרפאת ד”ר אייל פרץ עושה מאמצים רבים לספק לכם חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לכם גישה לאתר מעת לעת.
צוות המרפאה שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ומרפאת ד”ר פרץ רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.
המרפאה אינה אחראית כלפיכם או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר. כמו-כן, אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. המרפאה, או מי מצוותה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושכם באתר. שימוש זה נעשה על אחריותכם בלבד.

פרטיות

מרפאת ד”ר פרץ מכבדת את פרטיותכם ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיכם אלא אם תמסרו מידע זה מיוזמתכם בעת מילוי טפסים באתר, כגון טופס יצירת קשר, הדורש פרטים אישיים מזהים. ככל שתמסרו מידע אישי, יעשה בו שימוש אך למען המטרה לשמה נמסר. דעו כי אינכם נדרשים למסור מידע לחברה.
מידע בלתי מזוהה. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך זיהוי השימוש באתר ושיפור חווית הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיכם ואודות השימוש שלכם באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעתם לאתר, תאריך ביקורכם, סוג הדפדפן שלכם וכדומה. מידע זה אינו מזהה אתכם באופן אישי. בנוסף, הקליניקה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “עוגיות” (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות הגולשים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, קבצי עוגיות מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנתם לטפסים השונים ובכך חוסכים את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקור חוזר. אם אינכם מעוניין לקבל קבצים אלו, תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם.
תמונות. התמונות הועלו לאתר לאחר קבלת אישורם של המטופלים ובהסכמתם ולאחר טשטוש פרטים מזהים (ככל הניתן). אם ראיתם תמונה העשויה לפגוע בפרטיות, נודה לכם אם תפנו למרפאה ותודיעו על כך. יודגש כי אם תמונותיכם מופיעות באתר, הינכם רשאים לשנות את דעתכם ולבקש, בכל עת, את הסרת התמונה.
העברת מידע לצדדים שלישיים. המרפאה לא תעביר מידע אישי מזהה אודותיכם לצדדים שלישיים אלא במקרים הבאים:
א. פניתם למרפאה וביקשתם שירות המסופק על-ידי צד שלישי, אז פרטיכם יועברו לצד שלישי זה לצורך מתן שירות;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין המרפאה שתחייב את חשיפת פרטיכם ו/או אם תבצעו פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך;
ג. במקרה בו המרפאה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד ו/או גוף ו/או אדם אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הגנת הפרטיות הנזכרת לעיל.
קישורים לאתרים חיצוניים. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. הקישורים מוצגים לנוחיותכם בלבד. צוות המרפאה אינו אחראי על התוכן המצוי בהם. העובדה שאתר המרפאה מציג קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת המרפאה או מי מטעמה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי אתרים אלו.
חופש המידע והזכות לעיון. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע לאחר שליחת בקשה בכתב, ואם מצא שמידע זה אינו נכון לבקש לתקנו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, הקוד, סמלים מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, מידע, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של המרפאה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק למרפאה זכות שימוש בהם.

מצגים ושיפוי

מעצם כניסתכם לאתר, הנכם מתחייבים לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושכם באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הנכם מתחייב לשפות את המרפאה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידכם באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

תחום שיפוט והדין החל

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי.

שינויים בתנאי השימוש

צוות המרפאה שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אתכם עם המשך שימושכם בו. משכך, אנו ממליצים לכם לעיין בתנאים אלו מעת לעת.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינכם לבין המרפאה או מי מטעמה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינכם לבין הקליניקה או מי מטעמה, בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל ד”ר אייל פרץ בדוא”ל: dreperetz@gmail.com או בטלפון שמספרו: 054-4286644.

ד”ר אייל פרץ

ד"ר אייל פרץ

צרו עימנו קשר

    צרו עימנו קשר מיידי לייעוץ ראשוני וללא התחייבות בטלפון: 03-6077770

    או מלאו את הטופס הבא: